Skip to main content

Arukah AB

Arukah AB vill hjälpa människor att uppleva frihet till både kropp och själ.

Vi erbjuder psykologtjänster och svensk klassisk massage.

För att komma i kontakt med oss, vänligen fyll i vårt kontaktformulär.

Besök gärna www.femininmassage.se för vår massagegren.

Vill du framföra ett klagomål gällande behandling du fått via företaget är du välkommen att göra det via vårt kontaktformulär.

Om du vill anmäla en vårdskada gör du även en anmälan till IVO.